TVKP User menu

Trends in opleiden Zorg en Welzijn in Noord-Brabant

Jaarlijks verschijnt het rapport Onderwijs in Kaart. In deze uitgave vindt u de belangrijkste cijfermatige trends en ontwikkelingen binnen het beroepsonderwijs in Zorg en Welzijn in Noord-Brabant. Met het rapport wil Transvorm de discussie over het onderwijs voor de sector zorg en welzijn in de regio’s voeden en waar nodig verbreden [download 2017].

Het rapport geeft onder andere inzicht in:

  • Beleidsontwikkelingen binnen het onderwijs (landelijk en regionaal);
  • Cijfermatige ontwikkelingen van relevante opleidingen (aantallen studenten per opleiding, instroom, uitstroom e.d.);
  • Aansluiting tussen beroepsonderwijs en -praktijk (arbeidsmarktperspectief, stages, opleidings- en beroepsprofielen e.d.);
  • Innovaties binnen het beroepsonderwijs.

Transvorm is een samenwerkingsverband van werkgevers in de sector zorg en welzijn in Noord-Brabant. Voor en met de aangesloten organisaties werken we aan een regionale aanpak van vraagstukken op het gebied van strategisch arbeidsmarktbeleid, personeelsbeleid en opleiding.

Om zorg- en welzijnsorganisaties in Noord-Brabant op de hoogte te houden van de meest actuele ontwikkelingen en cijfers m.b.t. de beroepsopleidingen voor de sector Zorg en Welzijn brengt Transvorm het rapport Onderwijs in Kaart (OiK) uit.